Aktuality

19.6.2021
Lezení pro kočky

Lezení pro kočky představuje nejen zábavu a dostat...

více
13.6.2021
Krásně provedená škrabadla si zamilujete

Škrábadlo pro kočky, které je vyrobeno v celo...

více
13.6.2021
Škrábadlo pro kočky je pro vašeho mazlíčka zdravé

Škrábadlo pro kočky je nejen skvělým doplňkem do v...

více

Reklamační řád

Záruční podmínky
Firma Kamila Křenová poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat spotřebiteli doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Prohlášením v záručním listě vydaném spotřebiteli může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené zákonem, v záručním listě pak určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky.
Záruční doba začne běžet od převzetí věci spotřebitelem.

Délka záruky
Standardní zákonná záruční lhůta jsou 2 roky.

Místo uplatnění reklamace
V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko výrobce uvedené na záručním listě výrobce příslušného výrobku. Pokud u zboží není záruční list výrobce, ale pouze záruční list vystavený naší firmou, je místem uplatnění reklamace hlavní provozovna firmy Kamila Křenová, Mikulášovice 862, 407 79 Mikulášovice. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.
V případě reklamací nás vždy nejdříve kontaktaktujte:
info@skrabadla-pro-kocky.cz
Telefon: 602938382

Způsob uplatnění reklamace
Při reklamaci zboží, které nemá záruční list výrobce a bude zasláno do naší firmy, je nezbytně nutné uvést na zásilce číslo faktury s prodejem reklamovaného zboží a přiložit do zásilky kopii faktury o tomto prodeji reklamovaného zboží, název reklamovaného zboží, podrobný popis závady nebo důvod žádosti o reklamaci.
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může spotřebitel požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.
Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl spotřebitel a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.
Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy spotřebitel po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Důležité: reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní, nesmí být mechanicky poškozeno.
Bližší informace o stavu vaší reklamace získáte na našem reklamačním oddělení: info@skrabadla-pro-kocky.cz
Doručení reklamovaného zboží
Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace" reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno.

Neoprávněná reklamace
Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu podle aktuálního ceníku servisních výkonů a úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět.

 

 


Tato stránka používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam soubory cookie. Jejím používáním s tímto vyjadřujete souhlas.